HBTQIAP

Vi använder begreppet HBTQIAP mycket som regnbågspirater, så här kommer en kort förklaring till vad det innebär för oss.

Det vi menar med HBTQIAP är:
Homosexuella
Bi*
Transgender
Queer
Inter*
A*
Pan*
Där Bi*, Inter* och A* står för både sexualiteten och könsidentiteten (Asexualitet/Agender).

Ett vanligt begrepp som används är HBTQ, som står för Homosexualitet, Bisexualitet, Transsexualitet, Queer. HBT användes tidigare och queer blev nyligen tillagt, men fortfarande använder många HBT som begrepp fortfarande främst i politiken.
I och med internet har fler personer kunnat prata med likasinnade och det har upptäckts fler grupper under regnbågsflaggan som delar uppfattning om sin egen könsidentitet och/eller sexualitet, detta har lett till att behovet för fler begrepp att identifiera sig med för att återspegla dessa grupper av människor eller enskildas uppfattning om sin egna identitet. För att ha ett samlingsbegrepp som inkluderar istället för exkluderar är det viktigt att hålla det levande och utveckla efter behov.
I vardagstal används fortfarande HBTQ även av många av de som använder sig av HBTQIAP i text då det är kortare och enklare att säga i de sammanhang alla i rummet är medvetna om vad det syftar till.

De grupper som inte ingår i begreppet än är polyamorösa och BDSMF, därav använder vi också oss utav sexuella minoriteter och normavvikande förhållandekonstellationer, eller regnbågen som är ett paraplybegrepp för att innefatta allt detta.
Det viktigaste är att vi tillsammans är överens om vilka rättigheter vi kämpar för och hur vi inkluderar alla i vår aktivism oavsett vilket begrepp vi använder oss av.

Utvald bild: Förbundsordförandes (Fabian Rosdalen) tatuering. CC-0.