Regnbågsfrågor och internet

Att kämpa för HBTQIAP-rättigheter och internet går mycket hand i hand, internet ger en naturlig plattform för diskussion för personer med normavvikande sexualitet/identitet/beteende då det är enklare att hitta liknande människor för utbyte av erfarenhet och för att få prata ut med någon som förstår en, i och med att det inte begränsas av fysiska avstånd. Men ytterligare en viktig bit av detta är anonymiteten, att kunna prata utan att behöva outa sig själv.

Internet används idag av i princip alla i Sverige och många andra länder, tyvärr har många väldigt dålig koll på hur deras användning av internet påverkar dem och hur information om dem samlas in och kan användas emot dem.
Vi ser till exempel idag att Google kan basera mycket fakta om dig på dina sökningar, och det finns flera företag som köper denna typen av information för att använda den till olika saker, bland annat för att skicka reklam till dig (vilket kan bli lite jobbigt om dina sökningar indikerar på att du tillhör en viss normavvikande grupp, och det inte är något som du kommit ut med än).
Regnbågspiraterna vill jobba för att fler ska få vetskapen om hur information om dem används på internet, hjälpa fler att skydda sig från snokande ögon, och förstå mer hur internet i sig fungerar och vad som är möjligt.
Detta ingår i ett så kallat digitalt självförsvar, något alla borde gå en kurs i.

Men det är inte bara farhågor, internet hjälper väldigt många. En hel de communitys har startats för att samla människor med liknande intressen, där finns bland annat Qruiser för hbtq-personer och deras vänner, och Darkside för personer med intresse för BDSM för att bara nämna två. Här kan personer utforska detta intresset, identiteten eller sexualiteten mer och utbyta erfarenheter med andra, och hitta vänner.
Organisationer har enklare att organisera sig på internet också, genom att kunna träffas och planera aktivism, träffar och annat utan fysiska begränsningar kan organisationer växa från lokalt till globalt och skapa sig en stor grund där det finns intresse.

Diskussioner finns det också gott om på internet, det är genom diskussion som samhällen utvecklas och genom att diskussion kan föras snabbare och över en bredare bas så kan samhällen utvecklas snabbare. Detta är självklart något som inte bara är gott, något som saknas i diskussioner över internet är den fysiska närvaron och den icke-verbala kommunikationen, men med mer utveckling av tekniken så kan vi säkert komma runt det också.

Regnbågspiraterna står bakom piratvärderingar som delad kultur och information, något som rent praktiskt och aktuellt yttrar sig i en stark kritik mot nuvarande upphovsrätts- och patentlagar. Genom en reform och/eller borttagning av dessa kommer internet kunna blomma ut ännu mer och människor kommer kunna utvecklas tillsammans genom kulturyttringar, information och kunskapsutbyte.

//webmaster, Fabian Rosdalen.