Piratpartiet vill avskaffa sexköpslagen

Nu är Piratpartiets vårmöte avslutat. Mycket avslogs, och en del saker antogs som det brukar vara på möten.

Emil Isberg har, på sin blogg, sammanfattat vad som antogs under mötet med:

  • Styrelsen fick medlemmarnas mandat att anpassa mötesformatet och möteslängden till vid var tillfälle rådande situation, naturligtvis med hänsyn tagit till mötespresidiets önskemål.
  • Försäljning av alkohol ska tillåtas från tillverkares egna gårdsbutiker.
  • Piratpartiet ska fortsätta driva frågan om en garanterad basinkomst.
  • Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år.
  • Det bör instiftas en separat myndighet för att utreda brott begångna av personal i rättsväsendet.
  • Piratpartiet ska fortsätta driva att samkönade äktenskap ska tillåtas i hela EU.
  • Sexköpslagen skall avskaffas. Varje människa måste äga rätten till sin egen kropp.

Som ni ser så är det speciellt de två sista ställningstaganden som berör våra kärnfrågor; Sex och HBTQIAP, varav det om sexköpslagen (läs mer om motionen och diskussionen under mötet här) har mynnat ut i en intern debatt bland annat på Facebook. Det är mycket bra att frågan diskuteras och trots att Regnbågspiraterna inte har något officiellt ställningstagande i frågan så välkomnar vi en debatt och en utvecklande av politiken, förhoppningsvis till det bättre, om det sedan innebär att behålla den, skrota den eller förändra den vet vi inte än. RFSU har bland annat diskuterat detta ett tag och bland annat kommit fram till:

[…]Mot bakgrund av ovanstående konstaterar RFSUs Förbundsstyrelse att man är kritisk till dagens lag och bristande sociala insatser. För att svara mot problemen med sex mot ersättning anser RFSUs förbundsstyrelse istället

  • att forskning om och kartläggning av omfattning, aktörer och arenor för sex mot ersättning måste ske kontinuerligt. Det bör även inrättas ett nationellt kunskapscentrum/myndighet som får till uppgift att samla kunskap om sexköp och metoder för förebyggande arbete för att nå människor som köper sex samt sociala insatser för att nå personer som säljer sex och metoder för att ge stöd, skydd och möjlighet till andra försörjningsalternativ och/eller behandling för destruktiva beteenden
  • att det sociala arbetet måste erhålla tillräckliga resurser och vara icke-diskriminerande och icke-villkorat
  • att Sverige bör se över möjligheterna till en förändrad lagstiftning med ett tydligt rättighetsperspektiv som utgår från människor som erbjuder sex mot ersättning

Något som Mikael Holm tar upp i sin blogg om just sexköpslagen, där han också lyfter att ”Det blir spretigt om det inte finns tydliga direktiv om vart vi är på väg politiskt.” då många av motargumenten mot att Piratpartiet skulle anta yrkandet om sexköpslagen var att det inte handlade om deras kärnfrågor.

Vi tycker det är kul och viktigt att Piratpartiet tar tag i fler av våra kärnfrågor och planerar att i framtiden motionera och påverka mot partiet i dessa frågor för att göra det ännu bättre inom dessa frågor, trots att det nu faktiskt redan är rätt bra.

Vad tycker du om att Piratpartiet nu vill avskaffa sexköpslagen? Ge dig in och diskutera på Piratpartiets medlemsforum om du är medlem, besök deras Facebook-grupp, tagga dom på twitter, eller något annat. Vill du engagera dig inom sexpolitik och närliggande ämnen inom piratrörelsen borde du bli medlem i Regnbågspiraterna och påverka genom oss, vi är trevliga och gillar att diskutera. Du kan också diskutera med oss på våran twitter, eller på vår Facebook-sida.

Ha en underbar dag!